КАФЕДРА ВИРОБНИЦТВА РАДІОЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
в 2013 році проводить набір на 1-й та 2-й курси випускників технікумів, коледжів та училищ:

Відеофільм про спеціальності кафедри

Прийом випускників технікумів, коледжів та училищ які мають диплом молодшого спеціаліста

Згідно умов прийому до вищих навчальних закладів затверджених Міністерством освіти і науки України, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» пропонує випускникам навчальних закладів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв», код 5.0509010 (або «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки», код 5.05080201), продовжити навчання на факультеті Радіотехнічних систем літальних апаратів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки « Радіоелектронні апарати », код 6.050902. Прийом здійснюється на основі результатів фахового випробування згідно затвердженої Програми.

За такими ж умовами проводиться прийом на навчання за напрямом « Геодезія, картографія та землеустрій », код 6.080101 випускників навчальних закладів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальностями «Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання», «Землевпорядкування», «Картографічні роботи».

Зарахування проводиться:

•  на другий курс з нормативним терміном навчання (3 роки) на вакантні місця держбюджету, або місця на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб в межах невикористаного ліцензійного обсягу;

•  на перший курс зі скороченим терміном навчання (3 роки) на місця держбюджету згідно одержаного обсягу, або місця на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб в межах ліцензійного обсягу.

Зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб з нормативним терміном навчання (3 роки) гарантуємо.

Особам які укладуть договір в 2012 р. на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб до 31 липня встановлюється знижка 20 % від вартості навчання (5400 грн. на рік) за обраним напрямом.

Відбіркова комісія радіотехнічного факультету в цілях забезпечення реалізації прав вступників даної категорії здійснює попередній прийом документів та фахове випробування (див. Програму) за обраною формою вступу. Це дозволить оперативно надати вступнику необхідну інформацію про оптимальні умови його зарахування до початку офіційної роботи відбіркової комісії по прийому заяв (2.07…31.07.2013 р.).

Додаткову інформацію з правил вступу до ХАІ можете отримати за телефонами (057) 788-48-50, (057) 788-43-53 у заст. декана Олійника Володимира Петровича.